Jobstudenten 2022: Inschrijving Alcon Laboratories

Op deze website kan je je inschrijven om te werken bij Alcon Laboratories via Synergie Interim.

Algemene info

Alcon Laboratories geeft bij het inplannen van studenten voorrang aan familieleden van eigen werknemers:

  • absolute voorrang aan familieleden 1º graad (zoon, dochter, broer, zus);
  • vervolgens wordt voorrang gegeven aan inwonende gezinsleden (vb. zoon/dochter van de samenwonende partner) en aan familieleden 2º graad (vb. nichten, neven)
  • Alcon Laboratories geeft voorrang aan familieleden van haar werknemers
Indien het aanbod groter is dan de vraag worden max. 2 familieleden per werknemer ingezet.

Wanneer kan je als jobstudent aan de slag bij Alcon Laboratories?

  • Je bent 17 jaar of je wordt 17 jaar in de loop van 2022
  • Je volgt onderwijs met volledig leerplan (of iets ermee gelijkgesteld)
  • Je hebt voldoende beschikbare dagen als jobstudent: max. 475 uren op jaarbasis via attest te downloaden op http://www.studentatwork.be/.

Als jobstudent geniet je een verlaagd tarief sociale zekerheidsbijdrage zolang je binnen het kalenderjaar niet meer dan 475 uren werkt.

Hou ook zeker rekening met de voorrangsregels bij Alcon Laboratories die we al vermeldden bovenaan. Bij het inplannen wordt ook gekeken naar kennis/vaardigheden/ervaringen van de student. Vaak zijn jobs voorbehouden aan studenten met specifieke opleidingen en/of al dan niet onderhevig aan bijzondere leeftijdsvoorwaarden (bv. + 18 jaar).

In een groot aantal afdelingen worden de studenten ingezet in ploegen. Gelieve dus zeker aan te duiden of je ploegwerk wil/kan doen en of je beschikt over eigen vervoer of aangewezen bent op andere werknemers om op het werk te geraken. Niet aankruisen van het betreffende vakje wordt beschouwd als geen interesse in ploegwerk en vermindert mogelijks je kansen op een job.

Ter info: 21/07/2022 en 15/08/2022 zijn feestdagen. Op deze dagen wordt geen enkele student op het werk verwacht. 22/07/2022 is een collectieve verlofdag, op die dag wordt ook niet gewerkt. De maximale periode dat we je kunnen inschakelen is 4 weken (volledige weken, bij voorkeur aaneensluitend).

Hoe ruimer de (bij voorkeur aaneengesloten) periodes zijn dat je beschikbaar bent, des te groter de kans dat we je kunnen inschakelen. De periodes juli/augustus/september zijn telkens 4 weken: periode juli start vanaf 4 juli, augustus vanaf 1 augustus en september vanaf 29 augustus.

Alle aanvragen worden gecentraliseerd bij Synergie, ons inhouse-kantoor. Zij zullen de administratie verzorgen en – in overleg met Alcon Laboratories – de nodige acties ondernemen.

Vanaf midden mei 2022 mag je van ons feedback verwachten. Dan laten wij jou weten of je al dan niet ingepland kan worden voor een vakantiejob bij Alcon Laboratories.

Mocht de inschrijving wegens een technische reden niet lukken, gelieve ons dan te contacteren op 03/820.19.70.

Veel success!

Klik op 'volgende' om te beginnen met het invullen van je inschrijvingsgegevens.